Facebook İle Bağlan

Müteahhit ile Yapılan Sözleşmenin Püf Noktaları

Müteahhit ile Yapılan Sözleşmenin Püf Noktaları
10.05.2017 15:56:02

Günümüzde nüfusun artmasıyla birlikte eski yapılar yeniden inşa edilmeye başlandı. Yer sahipler müteahhitler ile anlaşarak kat karşılığı inşaat yapılmaya başlanıyor. Her sektörde olduğu gibi müteahhitlik sektöründe de çürük elmalar olabilir. Sizleri dolandırmak isteyenler ile karşılaşmamak için mutlaka dikkatli olunması gerekiyor.

Ev sahipleri yada arsa sahipler ile müteahhitler arasında anlaşma yapılmaktadır. Bu anlaşmaların içinde eskiyen evlerin yıkılarak yeni ev yapılmasını da kapsamaktadır.

İnşaat sektörünün bu yönüyle gelişmesi, kentsel dönüşüm tartışmaları, imar sorunları, çözümlenmesi gereken birçok hukuksal sorunu da beraberinde getirmektedir.

Müteahhitle ile arsa sahibi arasında her iki tarafında haklarının korunması şekilde sözleşme yapılması gerekiyor. Tarafların haklarının korunması gerekiyor. Bu tarz sözleşmelerde genelde müteahhitler anlaşmaya uymayan taraftır. Bu nedenle  arsa yada ev sahipleri kendine güvene alacak şekilde sözleşmeye imza atmadırlar.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,  arsa sahibinin devredeceği arsa payı karşılığında , müteahhidin ,kendi malzeme ve imkanlarıyla inşaat yapması, sonunda kararlaştırılacak bağımsız bölümleri arsa sahiplerine devretmeyi taahhüt ettiği  iki tarafa da borç ve sorumluluk  yükleyen sözleşmelerdir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, mevzuatımız gereği, resmi şekilde tapu müdürlüğü ya da noter kanalıyla yapılması halinde geçerlilik kazanacaktır. Aksi hallerde sözleşme mutlak butlanla batıl olup hukuki bir değer ifade etmeyecektir.

Sözleşme imzalanmadan önce belediyeden imar durumu sorulmalıdır. Bu oldukça önemlidir. Bu durumda arsa üzerine iki tarafın anlaştığı ölçülerde bağımsız bölüm inşası yapılıp yapılamayacağı belli olur ve ilerde çıkması muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilir. Bu işelmi yapmayan çoğu mal sahiplerinin başı derde girmektedir.

Sözleşme ile inşaat süresi, gecikme halinde sözleşmeyi fesih yetkileri ve cezai şartlar, tarafların anlaşmaları doğrultusunda olmalıdır.

Arsa sahiplerine kira bedeli ödenmesi kararlaştırılmışsa bedel, süre ve şartları açıkça belirtilmelidir.

Sözleşmede inşaat projesinin müteahhit tarafından çizileceği, ruhsat harç ve masraflarının müteahhide ait olacağı açıkça belirtilmelidir. (Bu hususların aksi de tarafların anlaşmasına göre kararlaştırılabilir)

İnşaat ruhsatının alınması amacıyla sözleşmede azami bir süre öngörülmelidir. İnşaat süresi ruhsat alınmasıyla başlar. Ruhsat alınması için süre belirlenmesi müteahhidin sözleşmeye bağlılığını arttıracaktır.

Ruhsatın alınması ile birlikte, arsa üzerinde inşaat başlamadan kat irtifakı kurulması yolu da açılacaktır. Bu halde müteahhidin inşaat başlamadan sözleşmede kararlaştırılan kendisine ait bağımsız bölümleri satma imkanı sağlayacaktır. Bu durum sözleşmeyle maddi risklere giren müteahhide sermaye sağlaması avantajını doğuracaktır. Ancak, bir yandan iş sahipleri açısından da risk teşkil etmektedir. Bu durumda sözleşmeyle müteahhide ait bağımsız bölümlere ipotek konulup, inşaatın belli aşamalarına göre ipoteklerin kademeli bir şekilde kaldırılması kararlaştırılabilir.

İnşaatın kalitesiyle ilgili özellikle kullanılacak malzeme, taraflar arasında kararlaştırılıp bu konuda gerekirse uzmanlardan yararlanılarak hazırlanacak teknik şartname sözleşmeyle birlikte imza altına alınmalıdır. Bu durum inşaatın kalitesiyle ilgili ilerde çıkacak uyuşmazlıklarda yol gösterici olacaktır.

İnşaat süresince, vergilerin ve SGK primlerinin müteahhit tarafından ödeneceği personelin ve 3. Kişilerin uğrayabileceği tüm zarar ve ziyanın karşılanması amacıyla yine  müteahhit tarafından mesuliyet sigortası yaptırılması sözleşmede yer almalıdır.

Sözleşmede teslimin gerçekleşmesini;  anahtar teslim, yapı kullanma izninin alınması ve tüm kamu kurumlarıyla ilişiklerin kesilmesi gibi şartlara bağlamak gerekir. Bu halde bu şartları yerine getirmeyen müteahhidin hukuki ve cezai sorumluluğu sözleşme gereği devam edecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI